Sagrat Cor

CDA

Comissió de Dificultats de l’Aprenentatge (CDA):

Aquesta Comissió es crea dintre de l’AMPA amb l’objectiu de treballar, dinamitzar i col·laborar amb l’escola en la millora del  procés d’escolarització dels alumnes amb Trastorns de l’Aprenentatge.

Les funcions de la Comissió són:

  • Recollir informació sobre els Trastorns de l’Aprenentatge: noticies, articles de diaris i científics, protocols, legislació, programes, informes, estudis, llibres,… i posar-la a disposició dels pares, els estudiants, el professorat.
  • Organitzar conferències d’especialistes en el tema, associacions de famílies,… per a pares, alumnes i professors.
  • Aportar idees sobre possibles millores a introduir en la formació dels estudiants amb Trastorns de l’Aprenentatge i col·laborar amb l’escola per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants que tenen aquestes dificultats.

WEBS SOBRE DIFERENTS DIFICULTATS DE L’APRENENTATGE:

Link al Protocol de TDAH del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que va ser presentat el passat 7 de juny de 2013:

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Materials_atencio_diversitat/TDAH/TDAH.pdf

 

Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de l’aprenentage:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6419/1310190.pdf

 

Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6419/1310134.pdf

 

Informació sobre la Dislèxia:

www.acd.cat
www.xtec.cat/formaciotic/…/practica_3-5.html

 

Informació sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H):

www.f-adana.org/

 

Informació sobre la Discalculia:

www.discalculia.es

 

Informació sobre el Trastorn d’Aprenentatge No Verbal (TANV):

www.tanv-catalunya.org

 

Informació sobre el síndrome de Tourette:

http://www.fundaciotourette.org

 

Informació sobre dificultats d’aprenentatge i Altes Capacitats:

http://www.icacpares.blogspot.com/p/adreces-dinteres.html
http://www.instisuper.altas-capacidades.net/

 

Informació sobre els Trastorns d’Espectre Autista (TEA):

http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tdes/tea
http://www.youtube.com/watch?

 

Informació sobre Trastorn Específic del Llenguatge (TEL):

www.uditta.com

 

Informació sobre el Síndrome de Down:

http://www.fcsd.org/
http://blocs.xtec.cat/recursosee/recursos-web/

ALTRES WEBS RELACIONADES:

Protocols d’actuació per la dislèxia proposats por la Generalitat de Catalunya:

http://www.clc.cat/gabinet_premsa.php?i=1&a=a&sit=a1&ini=-5&fin=5&tot=14

Entrevista a una experta: Anna Sans (Coordinadora de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de Sant Joan de Déu) a “8 al dia”:

http://www.8tv.cat/8aldia/videos/almenys-dos-alumnes-de-cada-aula-tenen-un-trastorn-daprenentatge/

Noticia a La Vanguardia sobre premis Nobel amb dificultats d’aprenentatge. ¡Recomanem la seva lectura per aquells que tenen alguna dificultat d’aprenentatge!:

http://hemeroteca.lavanguardia.com/dynamic/preview/90547692/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/dynamic/preview/90547864/pdf.html

Què és l’autoestima? Claus per a millorar l’autoestima dels nostre fills:

http://youtu.be
http://orientacion.educa.aragon.es
http://www.eoepsabi.educa.aragon.es/…Autoestima/1.3.Autoestima_tdah.pdf
http://youtu.be/ah6oEJ6VvYI
http://youtu.be/lsA8cdrzQ_E

“fracasos famosos”

http://youtu.be/ah6oEJ6VvYI

Michael Jordan; tener éxito a través de los fracasos

http://youtu.be/lsA8cdrzQ_E

Personatges famosos amb TDA-H:

prensa 1
prensa 2
http://www.tda-h.info/content/view/112/82/

Web amb fitxes de lecto-escriptura, fitxes per a centrar l’atenció, consells pel control de la conducta:

Còpia en memòria
http://www.orientacionandujar.es/
http://psicoeducacio.blogspot.com.es/

L’Efecte Pigmalion (R. Rosenthal): La importància de les expectatives que pares i professors tenim dels nostres fills:

http://www.youtube.com/watch?

Trastorns d’aprenentage:

http://www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-debate/20121118/54354591993/abordar-los-trastornos-de-aprendizaje.html

Una Guía per a famílies, que pot ajudar quan hi ha conductes conflictives:

Descarregar arxiu

Diapositives que ens parlen de cóm comunicar-nos de manera directa i enriquidora amb els nostres fills. Habilitats de comunicació:

Descarregar arxiu