Sagrat Cor

CONÈIXER I TREBALLAR EN UNA EMPRESA FENT FP DUAL

Titulació
Tècnic/a en Gestió administrativa.

Família professional
Administració i gestió.

Competència general
– Realitzar activitats:
De suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal.
D’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades.
Segons la normativa vigent i els protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client.
Sempre amb el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés
Ser graduat en ESO o haver superat la prova d’accés a Grau Mitjà (mínim 17 anys) o el Curs d’Accés (CAM).

Durada i horari
2 cursos: 1650h lectives, amb horari intensiu i 350h de pràctiques en empreses

Continguts

Comunicació empresarial i atenció al client. Operacions administratives de compravenda.
Operacions administratives de RRHH. Empresa i administració.
Comptabilitat general. Tractament informàtic de la informació.
Anglès. Empresa a l’aula.
Formació i orientació laboral. Mòdul de síntesi.
Simulació d’empresa. Tutoria.
Formació en centres de treball.

Algunes sortides professionals

– Auxiliar administratiu/iva.
– Administratiu/iva comercial.
– Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal.
– Gestor administratiu/iva de cobraments i pagaments.
– Recepcionista.
– Auxiliar administratiu/iva de les Administracions públiques.
– Empleat/da d’atenció al client.

Sortides professionals
Qualsevol altre CFGM havent superat el curs d’accés a Grau Superior o a la Prova d’accés.