Sagrat Cor

T’AGRADARIA AJUDAR PERSONES QUE ET NECESSITEN?

TITULACIÓ

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Serveis socioculturals i a la comunitat.

ACCÉS

Ser graduat en ESO o haver superat la prova d’accés a Grau Mitjà (mínim 17 anys) o el Curs d’Accés (CAM).

DURADA I HORARI

2 cursos: 1600h lectives, amb horari intensiu i 400h de pràctiques en residències i institucions de l’àmbit social

CONTINGUTS

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
Destreses socials. Atenció i suport psicosocial.
Suport a la comunicació. Suport domiciliari.
Atenció sanitària. Atenció higiènica.
Teleassistència. Primers auxilis.
Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora.
Anglès tècnic. Formació en centres de treball.
Aprenentatge-servei. Tutoria.

SORTIDES PROFESSIONALS

Tècnic/a en atenció domiciliària.
Auxiliar d’educació especial.
Responsable de planta de persones grans i persones amb discapacitat.
Cuidador/a de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
Cuidador/a en centres d’atenció psiquiàtrica.
Gerocultor/a .
Treballador/a familiar.
Assistent personal.

DESPRÉS POTS ACCEDIR A:

Qualsevol altre CFGS havent superat el curs d’accés a Grau Superior o la Prova d’accés.