Sagrat Cor

PERSONES QUE AJUDEN PERSONES

Titulació
Tècnic/a Superior en Integració Social.

Família professional
Serveis socioculturals i a la comunitat.

Competència general
Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Accés
Ser graduat en Batxillerat, haver superat la prova d’accés a Grau Superior (mínim 19 anys) o el Curs d’accés, CAS.

Durada i horari
2 cursos: 1600 h lectives, amb horari intensiu i 400 h de pràctiques en centres de treball.

Continguts

Context de la intervenció social. Metodologia de la intervenció social.
Promoció de l’autonomia personal. Inserció sociolaboral.
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. Atenció a unitats de convivència.
Suport a la intervenció educativa. Mediació comunitària.
Habilitats socials. Primers auxilis.
Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora.
Projecte d’integració social. Formació en centres de treball.
Tallers especialitzats. Jornades de sensibilització social.
Col·laboració i pràctiques amb alumnes amb nee.

 

Sortides professionals
Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
Treballador/a familiar.
Auxiliar de tutela.
Educador/a d’educació especial.
Monitor/a de persones amb discapacitat.
Tècnic/a de mobilitat bàsica.
Mediador/a ocupacional i/o laboral, comunitari/ària i intercultural.
Tècnic/a en ocupació amb suport.
Tècnic/a d’acompanyament laboral.
Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Després pots accedir a:
Qualsevol grau universitari, per exemple:

Educació Social.
Treball Social.
Psicologia.
Infermeria.
Sociologia.
Pedagogia.
Teràpia Ocupacional.
Logopèdia.
Magisteri i d’altres.