Sagrat Cor

ESTUDIS PROFESSIONALS

ESTRUCTURA

Garantim el teu futur professional
Els cicles formatius possibiliten el desenvolupament de les competències professionals que cada especialitat requereix, així com les competències personals i socials per a ser joves implicats amb l’entorn i oberts al món.

Són cicles de dos cursos i es realitzen en horari intensiu.

La seva durada engloba les hores lectives destinades a la formació en el centre educatiu i les pràctiques en el centre de treball.

Com ho fem?
– Atenció i acompanyament individualitzat
– Aprenentatge pràctic per projectes
– Avaluació per competències
– Mitjançant itineraris professionals que permeten la continuïtat d’estudis i/o accedir al món laboral

organigrama_cat-01

 

 

Metodologia basada en:
– L’ aprenentatge pràctic a l’aula.
– La implicació de l’alumne en el seu aprenentatge, cosa que garanteix l’autonomia i la iniciativa.
– L’ ús dels recursos -eines i suports- tant interns com externs.
– El desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa en català, castellà i anglès.
– El coneixement i el seguiment de cada alumne per part del tutor com enllaç amb el claustre de professors i també amb la família.
– La participació en la vida del centre, de l’entorn i de la ciutat amb accions socials, d’aprenentatge-servei, culturals, lúdiques, esportives i formatives.