Sagrat Cor

Prepara't per cursar estudis superiors amb èxit

OBJECTIUS DEL CURS

Aconseguir les competències necessàries per cursar amb èxit un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

REQUISITS D’ACCÉS
Haver cursat i superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM), i tenir 18 anys.

PERFIL DE L’ALUMNAT
Bona formació de base, motivació, interès i disponibilitat de temps.

DURADA DEL CURS I HORARI
Un curs acadèmic, de setembre a maig i amb horari intensiu.

NORMATIVA DEL CURS
Assistència obligatòria a classe.
Avaluació continuada i trimestral.

CONTINGUT

Matèries comunes Matèries específiques
Llengua catalana. Matemàtiques (obligatòria).
Llengua castellana. Psicologia / Empresa.
Anglès.
Tutoria.