Sagrat Cor

Créixer per fora i per dins

Primària és una etapa fonamental en la formació dels alumnes. Tenen il·lusió per aprendre, per crear i per descobrir el món que els envolta. És un bon moment per activar el seu esperit emprenedor i el seu sentit d’iniciativa. Adquireixen les bases de l’autonomia personal, la responsabilitat i l’esforç.

Els mestres acompanyem els nens en el seu procés d’aprenentatge de forma individualitzada, facilitant les eines necessàries per adquirir uns bons hàbits, valors i coneixements. Emmarquem aquest procés a l’entorn d’aquests eixos:

  • Aprendre a aprendre.
  • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
  • Aprendre a pensar, crear i comunicar.
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure respectant la diversitat. Descobrir l’alegria de compartir amb els altres tot el que són i el que tenen.

En un ambient familiar, proper, solidari i obert al món, els nostres alumnes descobreixen en Jesús l’amic amb qui van fent camí. Volem que siguin feliços i capaços d’afrontar el futur amb alegria i seguretat.

Completem el currículum establert pel Departament d’Ensenyament amb diferents projectes. Desenvolupar les competències bàsiques és l’objectiu principal en tots els aprenentatges de l’Educació Primària.