Anglès Curs 2016 – 2017 | Sagrat Cor

Sagrat Cor

Anglès Curs 2016 – 2017

El British Council és l’entitat que es fa càrrec de les classes d’anglès extraescolar.
Les proves de nivell per a nous alumnes a partir de 3r de Primària es duran a terme al mes de setembre.

Per obrir un grup caldrà un mínim de 10 alumnes.
No es reemborsarà cap import del curs un cop iniciat.
Si el curs on estan matriculats es cancel·la es farà una devolució completa de l’import que s’hagi pagat.

GRUP DIES HORARI COST TRIMESTRAL
Ed. Infantil dimecres 17,00 a 18,15h 171,00€
Ed. Primària dimarts i dijous 13,00 a 14,15h 328,00€
E.S.O. i Batxillerat dimecres 15,00 a 17,30h 328,00€

Inici de les classes: octubre
L’import es fraccionarà en tres pagaments als mesos d’octubre, gener i març.