Violí | Sagrat Cor

Sagrat Cor

Violí

Al taller de violí fem un acostament a l’aprenentatge de l’instrument de manera cooperativa. L’objectiu és afavorir el desenvolupament integral de l’alumne, i que el violí esdevingui un vehicle de comunicació i expressió. Treballem la desinhibició, l’autoestima i l’adquisició de destreses perceptives i expressives.

El violí és una activitat destinada als alumnes de 1r a 6è de Primària.

GRUP DIES HORARI COST TRIMESTRAL
Ed. Primària
(de 1r a 6è)
1 dia Migdia  120,00€

Inici de les classes: octubre
L’import es fraccionarà en tres pagaments als mesos d’octubre, desembre i març respectivament.

– Full d’incripció (descarregar)