Piano (NOU!) | Sagrat Cor

Sagrat Cor

Piano (NOU!)

Fem un acostament a l’aprenentatge de l’instrument. Els objectius es centren en aconseguir que l’alumne es familiaritzi amb els acords bàsics, practicar la lectura de la notificació musical, educar l’oïda i treballar tant el ritme com la coordinació.
Al mateix temps es treballa el respecte als altres i la col·laboració en la finalitat d’un objectiu comú.
El Piano és una activitat destinada als alumnes de 1r a 6è de Primària.
Els grups seran el més homogenis possible i amb un màxim de 6 alumnes.

Durada del curs: octubre a juny
Cobrament en tres terminis: octubre, gener i març

GRUP CURS DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Primària 1r a 3r dilluns 13:00 a 14:00h GRUP TANCAT
1r a 3r dilluns 14:00 a 15:00h GRUP TANCAT
1r a 3r dijous 13:00 a 14:00h GRUP TANCAT

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.
  • El període d’inscripció és des del 5 de juliol al 20 de setembre de 2017. En cas de quedar vacants es tornarà a obrir un altre període d’inscripció durant el mes de setembre.
  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.