Pintura a l’oli | Sagrat Cor

Sagrat Cor

Pintura a l’oli

A Pintura a l’oli ens proposem que els alumnes, a través de diferents exercicis, aprenguin a dominar el traç i a conèixer les seves possibilitats expressives, tot familiaritzant-se amb l’ús del llapis (dibuix linial), el carbonet (superfícies, llums i ombres) i el pinzell (color). Farem dibuixos seguint models i també aprendrem a interpretar la realitat. L’últim exercici serà la reproducció en una tela d’un quadre d’un artista notable amb la tècnica de pintura a l’oli. La pintura a l’oli és una activitat destinada als alumnes de 5è i 6è de Primària.

GRUP DIES HORARI COST TRIMESTRAL
Ed. Primària ( 5è i 6è) 1 dia Migdia  100,00€

Inici de les classes: octubre
L’ import es fraccionarà en tres pagaments als mesos d’octubre, gener i març respectivament.

– Full d’incripció (descarregar)