Sensibilització musical (NOU!) | Sagrat Cor

Sagrat Cor

Sensibilització musical (NOU!)

Mitjançant jocs rítmics, psicomotrius i melòdics els nens aprenen i gaudeixen de la música.
Es practica música en grup, desenvolupant la capacitat auditiva, física, intel·lectual, psicològica i social de l’alumne.
La Sensibilització Musical és una activitat destinada als alumnes de P3 a P5.
Els grups seran de màxim 15 alumnes.

Durada del curs: octubre a juny
Cobrament en tres terminis: octubre, gener i març

GRUP DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Infantil
(P3 a P5)
dilluns o dimecres 17:00 a 18:00h 405€

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.
  • El període d’inscripció és des del 5 de juliol al 20 de setembre de 2017. En cas de quedar vacants es tornarà a obrir un altre període d’inscripció durant el mes de setembre.
  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.