Sagrat Cor

Projectes

 • Idiomes:
  • Projecte plurilingüe
  • AICLE (auxiliars de conversa)
  • Home to Home
  • Titulació de Batxillerat Dual (espanyol-americà)
 • Emprenedoria
 • Oratòria i teatre
 • Creativació (activació de la intel·ligència)
 • Música (coral i instrumental)
 • FP Dual, Borsa de Treball, pràctiques d’empresa
 • Formació esportiva (campionats escolars)
 • Educació per a la sostenibilitat :
 • Prevenció del fracàs escolar
 • Formació en noves tecnologies
 • Exigència de respecte, disciplina i bona educació
 • Formació en la Fe Cristiana:
  • Voluntariat
  • Participació en campanyes de solidaritat en favor del districte, de la ciutat i del Tercer i Quart Món
 • Activitats Extraescolars
 • Formació del personal del centre en idiomes, noves tecnologies, etc.
 • Inclusió
 • Respirs per a nens amb discapacitat (Nadís)