Sagrat Cor

L’IDEARI ÉS L’ELEMENT QUE UNIFICA I MANTÉ ELS NOSTRES OBJECTIUS, ALHORA QUE IMPULSA LA NOSTRA CREATIVITAT EDUCADORA.

DESENVOLUPAMENT TOTAL DE L’ALUMNE

DIMENSIÓ RELIGIOSA
Som una comunitat de vida integrada en l’Església Universal, tenint a Jesucrist com a centre i eix de la nostra tasca educadora.

DIMENSIÓ SOCIAL
El col·legi possibilita el trobament, la convivència i la unió entre tots, per tal que siguem persones amb esperit de solidaritat i de justícia, obertes al diàleg.

DIMENSIÓ PERSONAL, QUE SUPOSA L’EDUCACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE:


La voluntat, a través de l’esforç constant que requereix l’acompliment del propi deure professional i la superació de dificultats.


La llibertat, transmetent uns principis amb una escala de valors clars i concrets.


L’afectivitat, a través de la formació de la sensibilitat i de l’acceptació de les pròpies limitacions i de les alienes.


La intel·ligència, procurant inculcar un esperit crític, creador i investigador.


El creixement físic, mitjançant el desenvolupament del cos a través de l’esport.


El temps d’oci. Preocupant-nos descobrir i estimular les aptituds de cada alumne.


El seguiment de l’alumne, amb una atenció personalitzada de cadascú, essent aquesta una de les característiques més importants del centre.


FORMAR UNA AUTÈNTICA COMUNITAT

CONSEQÜENT
El respecte, el treball, l’assistència i la presencia són eixos fonamentals de la disciplina.

COMRPOMESA
En la recerca d’uns valors evangèlics per aconseguir una societat més solidària, en un esforç per tal d’aconseguir un servei millor per a la societat i fer un ús correcte dels recursos naturals per conservar i millorar el medi ambient.

ESTAR AL SERVEI DEL PAÍS

Catalunya té una cultura i uns valors propis. El Sagrat Cor de Sarrià és conscient d’aquesta assenyalada riquesa, desitja valorar-la i transmetre-la tot donant-li projecció universal.