Guitarra

Fem un acostament a l’aprenentatge de l’instrument. Els objectius se centren en aconseguir que l’alumne es familiaritzi amb els acords bàsics, practicar la lectura de la notificació musical, educar l’oïda i treballar, tant el ritme com la coordinació. Al mateix temps es treballa el respecte als altres i la col·laboració.
És una activitat destinada als alumnes de 3r a 6è de Primària.
Els grups seran el més homogenis possible i amb un màxim de 6 alumnes.

Durada del curs: d’octubre a juny
Cobrament en dos terminis: octubre i febrer

GRUP NIVELL CURS DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Primària
(3r a 6è)
INICIACIÓ 3r
4t
dilluns, dimarts o divendres 12:30 a 13:30h 440€ Inscripcions del 12 al 25 de setembre de 2018

dimecres o dijous 12:30 a 13:30h 440€
AVANÇAT 4t dilluns o dijous 13:30 a 14:30h 440€

dimecres, dijous o divendres 13:30 a 14:30h 440€

 

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.

  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.