Violí

Fem un acostament a l’aprenentatge de l’instrument. L’objectiu és millorar el desenvolupament integral de l’alumne i que el violí esdevingui un vehicle de comunicació i expressió.
Afavorim la desinhibició, l’autoestima i l’adquisició de destreses perceptives i expressives.
El Violí és una activitat destinada als alumnes de 1r a 6è de Primària.
Els grups seran el més homogenis possible i amb un màxim de 6 alumnes.

Durada del curs: d’octubre a juny
Cobrament en dos terminis: octubre i febrer

GRUP NIVELL DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Primària
(1r a 6è)
INICIACIÓ dijous 13:30 a 14:30h 440€ Inscripcions del 12 al 25 de setembre de 2018
2n ANY dimecres 13:30 a 14:30h 440€
3r ANY dilluns 13:30 a 14:30h 440€
4t ANY dimarts 13:30 a 14:30h 440€

 

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.

  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.