fbpx

Competició

Tenim equips de competició a partir de 2n de Primària. Aquests equips participen a les Competicions Esportives Escolars i Federades i estan formats per alumnes del Sagrat Cor Sarrià. També poden inscriure’s alumnes d’altres escoles, sempre que hi hagi places lliures.

 

INFORMACIÓ GENERAL

  • Els equips de competició començaran al setembre de 2020 i finalitzaran la seva activitat a mitjans de juny de 2021.
  • El preu de les activitats correspon al cost anual i es dividirà en dues quotes, que es cobraran per domiciliació bancària al octubre i al febrer.

 

INSCRIPCIÓ

  • Les inscripcions als equips de competició es realitzaran a través de la plataforma Alexia pels alumnes del col·legi o mitjançant els formularis d’inscripció pels alumnes d’altres centres.
  • Hi haurà dos períodes d’inscripció:

1r) Del 6 fins al 24 de juliol de 2020.

2n) Del 1 fins al 18 de setembre de 2020 en els equips que quedin places vacants.

  • Les places de tots els equips són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar-los.
  • Per formar els grups de competició, tindran prioritat els alumnes que ja han estat inscrits en aquestes activitats durant aquest curs.

 

BAIXA EN L’ACTIVITAT

  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic a: a.extraescolars@sagratcorsarria.com
  • En cas de baixa en l’activitat posterior al 21 de setembre de 2020  es cobrarà el 50% del primer pagament de l’activitat.
  • L’equip responsable es reserva el dret de donar de baixa a aquells alumnes que no respectin les normes o instruccions dels responsables de les activitats. La baixa en aquests casos, no dóna dret a la devolució de l’import de la quota.

 

ANUL·LACIÓ DE GRUPS

  • En el cas que algun equip no arribi al nombre mínim d’inscrits, es procedirà a l’anul·lació del mateix. Els inscrits en grups anul·lats podran inscriure’s en altres grups on quedin places vacants, o bé, sol·licitar la devolució de la quota abonada.

 

Els nostres equips de competició són: