fbpx

Escola esportiva

Les activitats extraescolars són un complement de l’educació del col·legi.

Estan coordinades per professors del centre i això garanteix un coneixement dels alumnes i la continuïtat del nostre projecte educatiu. Aquestes activitats fomenten el creixement personal, les relacions interpersonals i augmenten la motivació dels alumnes. Són un espai idoni per treballar valors com el respecte, l’autonomia, el compromís i el treball en equip.

 

INFORMACIÓ GENERAL

 • Les activitats començaran a l’octubre de 2021 i finalitzaran al juny de 2022.
 • El preu de les activitats correspon al cost anual i es dividirà en dues quotes, que es cobraran per domiciliació bancària al novembre i al febrer.
 • Als alumnes de Llar 2, Parvulari i Primària, els recollirà el monitor en finalitzar les classes.

 

INSCRIPCIÓ

 • Les inscripcions a les activitats extraescolars d’escola esportiva (tant pels alumnes nous, com pels que repeteixen l’activitat) es realitzaran a través de la plataforma Alexia pels alumnes del col·legi o mitjançant els formularis d’inscripció que trobareu a cada activitat pels alumnes d’altres centres.
 • Hi haurà dos períodes d’inscripció:

1r) Del 1 fins al 16 de juliol de 2021

2n) Del 1 fins al 17 de setembre de 2021 en les activitats que quedin places vacants

 • Les places de totes les activitats són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups.

 

BAIXA EN L’ACTIVITAT

 • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic a: esports@sagratcorsarria.com
 • En cas de baixa en l’activitat posterior al 24 de setembre de 2021 es cobrarà el 50% de la quota de novembre.
 • L’equip responsable es reserva el dret de donar de baixa a aquells alumnes que no respectin les normes o instruccions dels responsables de les activitats. La baixa en aquests casos, no dóna dret a la devolució de l’import de la quota.

 

ANUL·LACIÓ DE GRUPS

 • En el cas que algun grup no arribi al nombre mínim d’inscrits, es procedirà a l’anul·lació del mateix.
 • Els inscrits en grups anul·lats podran inscriure’s en altres grups on quedin places vacants, o bé, sol·licitar la devolució de la quota abonada.