AMPA

Comissió de Dificultats de l’Aprenentatge (CDA)

Aquesta Comissió es crea dins de l’AMPA amb l’objectiu de treballar, dinamitzar i col·laborar amb l’escola en la millora del procés d’escolarització dels alumnes amb Trastorns de l’Aprenentatge.

Les funcions de la Comissió són:

  • Posar-se a disposició dels pares, estudiants i professorat mitjançant la pàgina web del centre i del correu electrònic de la comissió ampa@sagratcorsarria.com
  • Organitzar conferències d’especialistes en el tema, associacions de famílies, etc adreçades a pares, alumnes i professors.
  • Aportar idees sobre possibles millores a introduir en la formació dels estudiants amb Trastorns de l’Aprenentatge i col·laborar amb l’escola per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants que tenen aquestes dificultats.