Ideari

L’IDEARI ÉS L’ELEMENT QUE UNIFICA I MANTÉ ELS NOSTRES OBJECTIUS, ALHORA QUE IMPULSA LA NOSTRA CREATIVITAT EDUCADORA.

 

DESENVOLUPAMENT TOTAL DE L’ALUMNE

 

DIMENSIÓ RELIGIOSA

El col·legi es declara cristià: vol ser una Comunitat de vida, dins de l’Església Universal, i posa Jesucrist com a centre de tota la seva tasca educadora.

 

DIMENSIÓ SOCIAL

El col·legi possibilita el trobament, la convivència i la unió entre tots, per tal que siguem persones amb esperit de solidaritat i de justícia, obertes al diàleg.

 

DIMENSIÓ PERSONAL, QUE SUPOSA L’EDUCACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE:

  • La voluntat, a través de l’esforç constant que requereix l’acompliment del propi deure professional i la superació de dificultats.
  • La llibertat, transmetent uns principis amb una escala de valors clara i concreta.
  • L’afectivitat, a través de la formació de la sensibilitat i de l’acceptació de les pròpies limitacions i de les alienes.
  • La intel·ligència, procurant inculcar un esperit crític, creador i investigador.
  • El creixement físic, mitjançant el desenvolupament del cos a través de l’esport.
  • El temps d’oci. Preocupant-nos de descobrir i estimular les aptituds de cada alumne.
  • El seguiment de l’alumne, amb una atenció personalitzada de cadascú, essent aquesta una de les característiques més importants del centre.

 

FORMAR UNA AUTÈNTICA COMUNITAT

 

CONSEQÜENT

Adequant, el més perfectament possible, el mode de pensar amb el d’obrar.

Els pares, i el Personal del Col·legi han d’estar d’acord, en el més essencial perquè l’alumne no pateixi tensions.

L’alumne ha d’assolir i col·laborar en la línia ideològica i acceptar unes normes de conducta, segons les seves possibilitats. El respecte, el treball, l’assistència i la presència són els quatre punts fonamentals de la disciplina.

 

COMPROMESA

En la recerca d’uns valors evangèlics per aconseguir una societat més justa i solidària.

En un continu esforç per tal d’aconseguir un servei millor per a la societat.

En  una actitud d’estima, respecte i un ús correcte dels recursos naturals per conservar i millorar el medi ambient.

 

ESTAR AL SERVEI DE LA SOCIETAT

Catalunya té una cultura i uns valors propis. El Sagrat Cor de Sarrià és conscient d’aquesta assenyalada riquesa, desitja valorar-la i transmetre-la tot donant-li projecció universal.