Preinscripcions 2023-24

Dates període de preinscripció

El període de preinscripció oficial per a NOVES ADMISSIONS per al curs 2023-24 és el següent:

 • LLAR D’INFANTS: Matrícula oberta. Inscripcions al propi centre.
 • PARVULARI i PRIMÀRIA: Del 6 al 20 de març (ambdós inclosos).
 • SECUNDÀRIA: Del 8 al 20 de març (ambdós inclosos).
 • BATXILLERAT: Del 19 al 25 d’abril (ambdós inclosos).
 • NADÍS: Del 6 al 20 de març (ambdós inclosos).
 • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa quart d’ESO en l’actualitat): del 12 al 18 d’abril (ambdós inclosos). Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig (ambdós inclosos).
 • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Del 26 de maig a l’1 de juny (ambdós inclosos).

La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

Si no disposeu de mitjans per fer-ho telemàticament o teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar a sagratcorsarria@sagratcorsarria.com i contactarem amb vosaltres el més aviat possible.

Enllaços de la preinscripció
Per fer la preinscripció del vostre fill/a telemàticament és necessari seguir les següents indicacions:

Es podrà omplir per Internet en el període esmentat el document oficial, accedint als següents enllaços:

Preinscripció Telemàtica INFANTIL

Preinscripció Telemàtica PRIMÀRIA

Preinscripció Telemàtica SECUNDÀRIA

Preinscripció Telemàtica BATXILLERAT

Preinscripció Telemàtica NADÍS

Preinscripció Telemàtica CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Preinscripció Telemàtica CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Procés de la preinscripció

Per fer-ne la preinscripció telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

1. Clicar Sol·licitud de preinscripció.

2. Obtenir l’idCAT Mòbil (en cas de no tenir-lo) clicant enllaç per donar-se d’alta, o, si teniu dubtes, podeu consultar el següent vídeo explicatiu

3. Clicar en l’apartat “Per internet / Ves-hi” un cop obtingut l’idCAT Mòbil.

4. Obtenir el número identificador de l’alumne/a fent clic a RALC (si els alumnes que faran P3 no disposen de número identificador del RALC, deixar-ho en blanc).

5. En l’apartat de Plaça Sol·licitada de la sol·licitud de preinscripció, s’ha d’indicar el Codi de Centre (08004717, o en cas de Nadís 08044739) i el Nom del Centre Sagrat Cor Sarrià. És important demanar més d’un centre en la sol·licitud de preinscripció, indicant per ordre de preferència el nom i el codi dels centres escollits.

Els codis els podrà facilitar el centre educatiu o es podran consultar en aquest enllaç.

Documentació
 • És necessari adjuntar a la sol·licitud digitalitzada mitjançant un escàner o una fotografia (escanejar abans que fotografiar) per ambdues cares la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places.
 • És necessari tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.
 • Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

Documentació identificativa necessària:
-Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

-Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

-Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació:
-Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

-Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.

-Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne/a, mare, pare o germans.

-Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

Altres informacions

CONSULTEU AQUÍ ELS CRITERIS GENERALS DE BAREM

CONSULTEU AQUÍ INFORMACIÓ SOBRE L'ÀREA D'INFLUÈNCIA DEL CENTRE

FAQs: CONSULTEU AQUÍ LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Validació preinscripció

Quan es validi la vostra preinscripció a l’aplicatiu, s’enviarà un avís conforme s’ha formalitzat correctament.

Fases de la preinscripció

Finalitzat el període de preinscripció oficial rebreu una comunicació del centre de com realitzar les següents consultes:

 • Llistes de sol·licituds presentades amb la puntuació provisional: 21 d’abril
 • Període de reclamacions (si és el cas) i la seva resolució: del 22 al 28 d’abril
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig
 • Llista ordenada definitiva: 11 de maig
 • Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera: 10 de juny