Escola Esportiva | Sagrat Cor

Sagrat Cor

ESCOLA ESPORTIVA

Curs 2017-2018

Objectius de l’Escola Esportiva

Les activitats esportives tenen una llarga tradició a la nostra escola i formen part del projecte educatiu del nostre centre. A través de l’esport, els nens i nenes, joves i més grans es desenvolupen no només en l’aspecte físic, sinó que també aprenen hàbits saludables i un bon conjunt de valors, com la cooperació, el treball d’ equip, el respecte, l’acceptació de l’altre, saber guanyar i saber perdre, etc.

L’objectiu principal de l’escola esportiva és utilitzar l’esport com una eina de tipus formatiu, on el nen i l’adolescent trobin un espai per a la diversió, per al desenvolupament físic i tècnic, per a l’autoconeixement, per a la tolerància, l’acceptació d’ell mateix, etc, que li permeti aconseguir un desenvolupament personal òptim.

Informació:

Totes les activitats esportives estan coordinades pel Departament d’activitats esportives extraescolars.

 •   Les activitats començaran el dilluns 2 d’octubre (llevat els equips de competició, que començaran el dimarts 26 de setembre) i finalitzaran el dijous 14 de juny de 2018.
 •   Els imports de les activitats corresponen al cost anual.
 •   Les activitats que es realitzen fora del centre escolar, com és la natació, compten amb servei d’autocar fins a la piscina.

Inscripció:

 •   Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups oferts.
 •   Per formalitzar la inscripció és necessari que el full d’inscripció estigui degudament complimentat i amb la firma del pare o mare o tutors del nen o de la nena.
 •   El període d’inscripció de l’escola esportiva començarà el dimarts 12 de setembre i s’allargarà fins el dimarts 26 de setembre de 2017, de dilluns a dijous de 17 h a 18 h, al poliesportiu del col·legi, de la següent forma:
 •   Del 12 al 14 de setembre, equips de competició fins a completar equips.
 •   Del 13 al 26 de setembre, resta d’activitats de l’escola esportiva.

Full d’inscripció – alumnes Sagrat Cor  

Full d’inscripció – alumnes d’altres escoles

 

COM ES FA EL PAGAMENT?

Pagament per domiciliació bancària

L’import de l’activitat o activitats es farà efectiu per domiciliació bancària en TRES pagaments, els mesos d’octubre de 2017 i de gener i març de 2018.

Baixa en l’activitat

La baixa suposa la pèrdua de l’import del quadrimestre en què es dóna de baixa.

Totes les baixes s’hauran de comunicar per escrit al director de l’escola esportivangel  Antonucci), abans del començament del trimestre en què se sol·liciti la baixa.

L’equip tècnic es reserva el dret de donar de baixa aquells alumnes que no respectin les normes o les instruccions dels responsables de les activitats, i no dóna dret a la devolució de l’import

Anul·lació de grups

En cas que algun grup no arribi al nombre mínim d’inscrits es procedirà a l’anul·lació del mateix. Els inscrits en grups anul·lats podran inscriure’s en grups on quedin places vacants o bé podran sol·licitar la devolució de la quota ja abonada.

Activitats de l’escola esportiva

Natació Des de P3 Dilluns o dimecres
Psicomotricitat P3 i P4 Dimarts i dijous
Iniciació esportiva P5 Dimarts i dijous
Gimnàstica artística(iniciació) Des de P5 fins a 2n primària Dilluns i dimecres
Gimnàstica rítmica Des de P5 Dimarts i dijous
Escola de bàsquet 1r i 2n de primària Dimarts i dijous
Escola de futbol 1r i 2n de primària Dimarts i dijous
Escola de voleibol 1r i 2n de primària Dilluns i dimecres
Escola de judo Des de P5 fins a 2n primària Dilluns i dimecres
Judo 3r i 4t de primària Dimarts i dijous
Dansa De P3 a P5 (Pre Jazz) Dimarts i dijous
De 1r a 3r de primària (Jazz) Dilluns i dimecres
De 4t a 6è de primària (Jazz/ Fussion) Dilluns i dimecres

 

NATACIÓ Dirigida a tots els nens i nenes des de P3

Opció A: dilluns de 17.00 h a 18.45 h

Opció B: dimecres de 17.00 h a 18.45 h

Data d’inici: dilluns 2 o dimecres 4 d’octubre 2017

Data de finalització: dilluns 11 o dimecres 13 de juny 2018

Preu: 410€   60 PLACES PER DIA

PSICOMOTRICITAT Dirigida a tots els nens i nenes de P3 i P4

Dimarts i dijous de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dimarts 3 d’octubre de 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)     25 PLACES

INICIACIÓ ESPORTIVA Dirigida a tots els nens i les nenes de P5

Dimarts i dijous de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dimarts 3 d’octubre de 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)     25 PLACES

INICIACIÓ AL JUDO Dirigida a tots els nens i les nenes des de P5 fins a 2n Primària

Dilluns i dimecres de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dilluns 2 d’octubre 2017

Data de finalització: dimecres 13 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)    20 PLACES

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA INICIACIÓ Dirigida a totes les nenes des de P5 fins a 2n de Primària

Dilluns i dimecres de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dilluns 2 d’octubre 2017

Data de finalització: dimecres 13 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)    25 PLACES

GIMNÀSTICA RÍTMICA Dirigida a totes les nenes des de P5

Dimarts i dijous de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dimarts 3 d’octubre de 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)     25 PLACES

ESCOLA DE VOLEIBOL Dirigida a tots els nens i nenes de 1r i 2n de Primària

Dilluns i dimecres de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dilluns 2 d’octubre 2017

Data de finalització: dimecres 13 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)   20 PLACES

ESCOLA DE BÀSQUET Dirigida a tots els nens i les nenes de 1r i 2n de Primària

Dimarts i dijous de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dimarts 3 d’octubre de 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)    24 PLACES

ESCOLA DE FUTBOL Dirigida a tots els nens i les nenes de 1r i 2n de Primària

Dimarts i dijous de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dimarts 3 d’octubre de 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)

36 PLACES PER CURS

JUDO

 

Dirigida a tots els nens i les nenes de 3r i 4t de Primària

Dimarts i dijous de 17.15 h a 18.15 h

Data d’inici: dimarts 3 d’octubre de 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 290€ (1 dia) – 370€ (2 dies)    20 PLACES

 

DANSA

 

 • Pre jazz: Dirigida a tots els nens i nenes de P3 a P5

Dimarts i dijous de 17.00 h a 18.15 h

Data d’inici: dimarts 3 d’octubre de 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 405€ (1 dia) – 540€ (2 dies) 45 PLACES

 • Jazz: Dirigida a tots els nens i les nenes de 1r a 3r de Primària

Dilluns i dimecres de 17.00 h a 18.15 h

Data d’inici: dilluns 2 d’octubre 2017

Data de finalització: dimecres 13 de juny 2018

Preu: 405€ (1 dia) – 540€ (2 dies)  20 PLACES

 • Jazz/Fussion: Dirigida a tots els nens i les nenes de 4t a 6è de Primària

Dilluns i dimecres de 17.00 h a 18.15 h

Data d’inici: dilluns 2 d’octubre 2017

Data de finalització: dimecres 13 de juny 2018

Preu: 405€ (1 dia) – 540€ (2 dies) 20 PLACES

 

COMPETICIONS ESPORTIVES ESCOLARS

OBSERVACIONS GENERALS PER A TOTS ELS ESPORTS

Els equips estaran formats en funció del nombre de nois i noies inscrits i permesos en cada esport i categoria.

En cas de falta d’inscrits en una categoria , l’organització els inscriurà a l’equip de la categoria superior (nois/noies/ mixte), en cap cas en categoria inferior.

Les Competicions Esportives Escolars estan obertes a tots els alumnes del Col·legi Sagrat Cor de Sarrià i a nois i noies d’altres escoles, sempre que hi hagi places lliures.

MOLT IMPORTANT

Tindran prioritat per assistir als partits els nois/ies que s’entrenin els dos dies de la setmana.

Els entrenadors seran els que convocaran als jugadors/es per als partits.

Els horaris dels entrenaments dels alumnes a partir de 3r d’ESO poden variar en funció del nombre d’equips de categoria inferior, així com de l’horari escolar.

GAF COMPETICIÓ Dirigida a totes les noies des de 3r de Primària

Categoria benjamí: 3r i 4t Primària

Categoria aleví: 5è i 6è Primària

Categoria infantil: 1r i 2n ESO

Dilluns i dimecres de 17.15 h a 18.15h

Data d’inici: dilluns 2 d’octubre 2017

Data de finalització: dimecres 13 de juny 2018

Preu: 400€ 20 PLACES

VOLEIBOL Dirigida a tots els nois i noies des de 3r de Primària

Dilluns i dimecres de 17.15 h a 18.15 h

Equip prebenjamí: 3r Primària

Equip benjamí: 4t Primària

Equip prealeví: 5è Primària

Equip aleví: 6è Primària

Dilluns i dimecres de 18.15 h a 19.30h

Equip preinfantil: 1r ESO

Equip infantil: 2n ESO

Equip cadet: 3r i 4t ESO

Equip juvenil: Batxillerat

Data d’inici:  dimecres 27 de setembre 2017

Data de finalització: dimecres 13 de juny 2018

Preu: 400€

1 EQUIP DE 12 PLACES PER CATEGORIA 

BÀSQUET Dirigida a tots els nois i noies des de 3r de Primària

Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15h

Equip prebenjamí: 3r Primària

Equip benjamí: 4t Primària

Equip prealeví: 5è Primària

Equip aleví: 6è Primària

Dimarts i dijous de 18.15 a 19.30h

Equip preinfantil: 1r ESO

Equip infantil: 2n ESO

Equip cadet: 3r i 4t ESO

Equip juvenil: Batxillerat

Data d’inici: dimarts 26 de setembre 2017

Data de finalització: dijous 14 de juny 2018

Preu: 400€

1 EQUIP DE 15 PLACES PER CATEGORIA 

FUTBOL 7/11 Dirigida a tots els nois i noies des de 3r de Primària

Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15h

F7 Equip prebenjamí: 3r Primària 2 EQUIPS DE 16 PLACES

F7 Equip benjamí: 4t Primària 2 EQUIPS DE 16 PLACES

Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15h

F7 Equip prealeví: 5è Primaria 2 EQUIPS DE 16 PLACES

F7 Equip aleví: 6è Primaria 2 EQUIPS DE 16 PLACES

Dimarts i dijous de 18:15 a 19:30h

F11 Equip preinfantil: 1r ESO 1 EQUIP DE 24 PLACES

F11 Equip infantil : 2n ESO 1 EQUIP DE 24 PLACES

Dilluns i dimecres de 18:15 a 19:30h

F11 Equip cadet FEDERAT: 3r ESO  1 EQUIP DE 24 PLACES

F11 Equip cadet: 4t ESO 1 EQUIP DE 24 PLACES

Dimarts i dijous de 19:30 a 20:45h

F11 Equip juvenil: 1r i 2n Batxillerat  1 EQUIP DE 24 PLACES

Data d’inici: Dimarts 26 de setembre o dimecres 27 de setembre

Data de finalització: dimecres 13 o dijous 14 de juny 2018

Preu: 400€

Equip federat preu: 600€

 NORMES DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

La finalitat d’aquestes normes és afavorir el bé comú, la convivència respectuosa i l’ambient de treball i d’esforç tan necessaris en l’àmbit esportiu.

La direcció de les activitats esportives extraescolars, a l’exigir el seu compliment amb fermesa, serenitat, equilibri i respecte als alumnes, vol ajudar-los a aconseguir la seva responsabilitat, l’autodisciplina i els hàbits de conducta que afavoreixin la pròpia maduresa i la integració social.

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència i disciplina les següents:

 •   Les faltes de puntualitat injustificades en iniciar l’activitat.
 •   Els actes que alterin el normal desenvolupament de les activitats i dels entrenaments.
 •   Els actes d’indisciplina i faltes de respecte a monitors i entrenadors.
 •   Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i les ofenses a contraris, companys, monitors, entrenadors, àrbitres…
 •   El furt o el deteriorament dels béns o materials.
 •   Les accions que puguin ser perjudicials per a la integritat i la salut de l’individu o del col·lectiu.
 •   L’ús inadequat de les infraestructures i dels béns o equips materials.

Informació sobre les competicions esportives (CEEB)