fbpx

PER QUÈ ENS ESCULLEN?

Entusiasma’t

En la nostra acció educadora sempre estan presents quatre “conceptes clau” íntimament relacionats: PERSONA, FAMÍLIA, EQUILIBRI i COMPROMÍS.

Quatre pilars que vertebren la nostra raó de ser, d’actuar i que ens serveixen de guia per assolir la nostra missió.

4 dimensions SCS
PERSONA

Potenciem l’aprenentatge autònom i global perquè reconeixem i respectem la singularitat, el potencial i la diversitat de cada estudiant.
 

 • Impulsem el desenvolupament integral dels alumnes: benestar social, afectiu, motriu, cognitiu, comunicatiu i espiritual.
90% de les famílies valora positivament el coneixement i interès de l’escola en el caràcter propi de l’alumne.
 • Treballem la qualitat acadèmica i les oportunitats de futur.
95% de les famílies valora positivament el funcionament del centre.
 • El tutor com a figura clau en el desenvolupament estudiantil.
88% de les famílies valora positivament el professorat.
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica i treball inclusiu.
93% de les famílies valora positivament l’actitud del centre envers la diversitat.
FAMÍLIA

Som una escola petita que cultiva un ambient proper i acollidor.
 

 • Preferim ràtios baixes per classe per a una atenció més personalitzada.
88% de les famílies valora positivament la convivència.
 • La comunicació com a via de transparència i honestedat.
91% de les famílies valora positivament la comunicació
 • Fomentem la participació activa de les famílies en l’educació dels estudiants.
91% de les famílies valora positivament la participació.
 • Propiciem la creació de vincles reals i duradors; de comunitat.
FAMÍLIA és la paraula que més utilitzen els exalumnes per descriure l’escola.
EQUILIBRI

Més de 175 anys d’innovació i d’adaptació junt amb un ideari sòlid i consistent conformen el nostre projecte educatiu.

 • La nostra filosofia educativa combina l’ús responsable de la tecnologia, el foment del pensament crític, la metodologia basada en projectes i l’enfocament en la creativitat.
76% de les famílies valora positivament els mètodes d’ensenyament.
 • Comptem amb un entorn que propicia l’aprenentatge a través de les instal·lacions i els recursos educatius i esportius.
95% de les famílies valora positivament els serveis.
 • Fomentem una digitalització responsable
12 és el nombre de Congressos Tecnològics Educatius als quals hem assistit el darrer curs: SIMO, STEAMconfBCN,…

 

COMPROMÍS

Formem a les generacions del futur.

 • Ensenyament de religió, valors cristians i col·laboració amb la comunitat i projectes d’Acció Social.
90% de les famílies valora positivament l’educació en valors.
 • Preparar amb l’ensenyament de valors com l’esforç, l’empatia i el respecte.
80% dels exalumnes van aconseguir entrar a la seva primera opció universitària.
 • Foment de l’Ecologia Social i projectes de Desenvolupament Sostenible.
84 és el nombre d’activitats vinculades a la sostenibilitat en totes les etapes dutes a terme el darrer curs.

Dades basades en l’informe de Clima del Centre SCS 2023

Valors i Ideari


Creiem que el creixement humà i espiritual de l’alumne són la base on la resta d’aprenentatges s’assentaran. Per això els acompanyem en aquest procés perquè es converteixin en persones unificades, tal com Santa Magdalena Sofia Barat creia.

Desenvolupament de l’alumne
Dimensió religiosa

El col·legi es declara cristià: Vol ser una Comunitat de vida, dins de l’Església Universal, i posa Jesucrist com a centre de tota la seva tasca educadora.

Dimensió social

El col·legi possibilita la trobada, la convivència i la unió entre tots, per tal que siguem persones amb esperit de solidaritat i de justícia, obertes al diàleg.

Dimensió personal

L’escola té la voluntat de formar alumnes íntegres i dotar-los d’eines, habilitats i d’un esperit crític, creador i investigador perquè puguin superar les dificultats del futur. Tot formant-los en els valors de l’esforç, la constància, la sensibilitat, l’escolta i la llibertat.

Projecte Educatiu


Tenim un ambiciós Projecte Educatiu conformat
per Projectes i Plans d’Acció realistes i tangibles:

Vols saber-ne més? Coneix en detall el Projecte Educatiu

Oferta Educativa


Totes les etapes escolars al Sagrat Cor Sarrià són concertades, tot oferint una experiència integral i compromesa amb el desenvolupament acadèmic, personal i espiritual de l’alumne.

Instal·lacions

El Sagrat Cor Sarrià està situat en un entorn excepcional, a la falda de Collserola i molt ben comunicat per a accedir-hi amb transport públic.

Disposem de grans instal·lacions que es van renovant constantment amb nous espais pedagògics per tal de fomentar l’aprenentatge dels nostres alumnes en un context idoni i de confort.