OFERTA EDUCATIVA

Batxillerat

Eduquem perquè puguin viure experiències formatives en valors humans i cristians.

Patrícia Salvatella, directora de Batxillerat

A Batxillerat, els acompanyem i orientem en el seguiment personalitzat així com en la planificació de l’ itinerari formatiu atenent la capacitat i interessos de cada alumne.

Els ajudem a enfocar el seu futur en un món canviant que exigeix el desenvolupament de les competències personals, habilitats comunicatives, intel·ligència emocional, capacitat d’anàlisi, esperit crític, innovació i creativitat.

Al Sagrat Cor Sarrià oferim un Batxillerat fonamentat en el rigor acadèmic, acompanyat d’una sòlida formació en valors humans i cristians.

Tot en un ambient de convivència: respecte, confiança i llibertat.

Vols conèixer el nostre dia a dia?

Visita la Revista de Batxillerat!

Sistemes i eines digitals

Orientació acadèmica

Projectes d’emprenedoria

Batxillerat Dual

 

Els nostres projectes i activitats més significatius són:

  • Anglès. Batxillerat Dual, Cambridge Exams al centre, projectes en anglès (MUN-Model de Nacions Unides).
  • Emprenedoria: dins l’assignatura d’Empresa. Participació al concurs Junior Achievement, Jove Emprèn…
  • Orientació acadèmica en col·laboració amb el DOP (Departament d’Orientació Psicopedagògica)
  • Orientació universitària i professional, amb xerrades d’antics alumnes universitaris, pares d’alumnes, universitats (UB, UPF, UPC, URLL…)
  • Voluntariat i acció social
  • TUTORIA amb seminaris i xerrades d’actualitat i sortides culturals

El currículum

PROMOCIÓ 2021-2023

Matèries comunes 1r curs 2n curs
Llengua Catalana i Literatura 2h 2h
Llengua Castellana i Literatura 2h 2h
Anglès 3h 3h
Història d’Espanya 3h
Filosofia 2h
Història de la Filosofia 3h
Educació Física 2h
Educació Social 2h
Religió 1h
Tutoria 1h 1h
Treball de Recerca 1h
Tecnologia 1r BTX
Matemàtiques 4h
Física 4h
Química o Cultura Audiovisual 4h
Empresa 4h
Tecnologia 2n BTX
Matemàtiques 4h
Dibuix tècnic 4h
Química 4h
Empresa o Cultura Audiovisual o Geografia 4h
Humanístic 1r BTX
Llatí 4h
Història del Món Contemporani 4h
Cultura Audiovisual 4h
Matemàtiques de les CC.SS. o Francès o Empresa 4h
Humanístic 2n BTX
Llatí 4h
Història de l’Art o Empresa 4h
Cultura Audiovisual o Geografia 4h
Matemàtiques de les CC.SS. o Lit. Castellana 4h
Científic 1r BTX
Matemàtiques 4h
Química 4h
Biologia 4h
Fisica o Cultura Audiovisual 4h
Científic 2n BTX
Matemàtiques 4h
Química 4h
Biologia 4h
Fisica o Lit. Castellana o Hª de l’Art o Geografia 4h
Ciències socials 1r BTX
Matemàtiques de les CC.SS. 4h
Empresa 4h
Història del Món Contemporani 4h
Cultura Audiovisual 4h
Francès o Biologia 4h
Ciències socials 2n BTX
Matemàtiques  4h
Empresa 4h
Història de l’Art 4h
Cultura Audiovisual o Biologia o Lit. Castellana 4h
Geografia 4h

PAU 2021

5

mencions especials
(nota igual o superior a 9 a la fase general)

100%

alumnes aprovats

7’50

Nota mitjana fase general

64%

Nota superior a 7

41%

Nota superior a 8

Vols més informació?