fbpx

OFERTA EDUCATIVA

Primària

Els nens i nenes de Primària (6-12 anys) contribueixen activament en tot el que es fa al col·legi. Ens agrada que el sentin seu!

Marta Roca, directora de Primària

En aquesta etapa volem que l’alumne aprengui a ser i actuar amb responsabilitat, coherència, autonomia i criteri propi.

Acompanyem els alumnes de forma individualitzada en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal i emocional, despertant la seva sensibilitat perquè siguin nens i nenes compromeses amb les persones i el seu entorn, seguint l’essència de la nostra fundadora, Magdalena Sofía Barat.

Vols conèixer el nostre dia a dia?

Visita el blog de primària!

Tutories personalitzades

Projectes robòtica i lectura

Hort i mediambient

Art, teatre i creativitat

Temps de migdia

 

Ho treballem en diferents àmbits:

  • Tutoria: la tutoria és un treball imprescindible per fer un bon seguiment de l’alumne, tant acadèmic com emocional. Ens agrada treballar en equip amb les famílies per tal que aquest seguiment sigui més acurat.
  • Fent camí: acompanyem als nens i nenes en la Fe a Jesús, que és camí, veritat i vida.
  • Atenció a la diversitat: donem resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge. Aconseguim de cadascun dels nostres alumnes el millor d’ells mateixos, afavorint les condicions adequades que permetin el seu desenvolupament.
  • Projecte Emociona’t: és un projecte on coneixem, identifiquem i posem nom a les nostres emocions, gestionant-les i compartint-les amb companys de diferents edats.
  • Robòtica:  a les nostres classes de robòtica garantim l’emoció per l’aprenentatge a partir del joc, la construcció i el pensament computacional per solucionar els reptes proposats. Despertem les habilitats i competències del segle XXI. Fomentem les vocacions futures amb una metodologia STEAM donant molta importància als valors.
  • Projecte Ratulec: hem elaborat un pla de lectura a Primària per tal de viure la lectura des d’una perspectiva més àmplia, interdisciplinària, que impliqui tota la comunitat educativa i que afavoreixi l’intercanvi entre diferents etapes. Amb Ratulec volem fomentar el gust i l’hàbit lector als nostres alumnes, volem que aprenguin a través de la lectura i que assoleixin la competència lectora. Tenen un gran protagonisme les parelles de padrins i fillols de lectura.
  • Hort i mediambient: aprenem a tenir cura del nostre hort i a respectar la Terra.
  • Art: fomentem l’activitat creativa dels nens i nenes i fem del dibuix i de l’expressió plàstica una eina per gaudir de l’art.
  • Teatre: el teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar l’educació de l’expressió corporal i oral dels nostres alumnes.
  • Temps de migdia: és un temps de prolongació de l’aula, on seguim educant en convivència i valors mitjançant el joc i activitats organitzades.
 
“Es un colegio donde se prima mucho que el niño venga muy contento al cole, que disfrute la enseñanza… notas que disfrutan, que aprenden y que están encantados.”

Marta Larrumbe, mare del centre

Vols més informació?