fbpx

ACTIVITATS

Extraescolars

Les activitats extraescolars són un complement de l’educació del col·legi.

Estan coordinades per professors del centre, cosa que garanteix el coneixement dels alumnes i la continuïtat del nostre projecte educatiu.

Aquestes activitats fomenten el creixement personal, les relacions interpersonals i augmentin la motivació dels alumnes.

Són un espai idoni per treballar valors com ara el respecte, l’autonomia, el compromís i el treball en equip.