AMPA

Comissió de llibres

Durant el curs 2008-09 es va crear amb molta il·lusió i esforç una Comissió de Reutilització de Llibres. Els objectius d’aquesta Comissió són promoure el consum racional de material escolar per raons econòmiques i mediambientals i potenciar en l’educació els valors de la cura, el respecte i el manteniment dels llibres de text i, en general, de tots els béns comuns del col·legi.

La implantació del sistema ha anat millorant any rere any. En l’actualitat tots els alumnes matriculats a Primària i a l’ESO estan inclosos en el sistema de llibres reciclats.

Els llibres de reciclatge són del col·legi i és obligació dels pares:

 • Vetllar per la cura dels llibres i procurar un bon ús dels mateixos: no pintar en els llibres i reparar aquells que no estiguin en bon estat.
 • Folrar els llibres que es rebin sense folrar i escriure el nom i curs escolar de l’alumne.

A principi de curs es pagarà una quota per l’ús dels llibres:

  • Aquesta quota s’establirà anualment segons el cost dels llibres nous.
  • En el cas d’alumnes nous pagaran una quota una mica més alta (ja que no aporten cap lot de llibres al sistema).
  • El col·legi cobrarà sancions pels llibres no entregats, els entregats sense folrar o els entregats en mal estat o fora de termini.

  La Comissió de Reutilització de Llibres agraeix a tots els pares la vostra col·laboració i posa a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per tal que envieu totes les queixes o preguntes que vulgueu.

  comisionlibros@sagratcorsarria.com