AMPA

Mobilitat

Cinc raons per canviar alguns hàbits

Per seguretat

Perquè diàriament més de 1900 alumnes, acompanyats o no, accediran a les instal·lacions simultàniament.

Per l’aut0nomia dels nostres fills

Perquè es una bona manere de fer-los responsables de la seva puntualitat i de l’acompanyament dels més petits.

Per economia

Perquè l’ús del transport public i altres mitjans alternatius poden suposar un estavi familiar important.

Per salut

Perquè la nostra ciutat pateix regularment episodis de contaminació atmosfèrica que causen greus pròblemes de salut als ciutadans i perquè els desplaçaments en bicliceta, a peu o en patinet són una bona manera d’incorporar l’exercici físic a la nostra vida diaria.

Per la millor gestió de l’espai

Perquè l’espai disponible per a l’aparcament es limitat i s’ha de prioritzar el seu us per part del personal de l’escola, que ha d’arribar puntual a les seves classes.

A peu

Camins Escolars

Són camins que faciliten la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir dels 8 anys. Això vol dir que la noia o noi van a peu i sense l’acompanyament d’un adult, amb comanys de diferents edats, per l’itinerari que té les condicions de més seguretat.

Cooperants viaris

Joves amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual formen part del projecte pilot Cooperant viari, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Albertis i la Fundació Catalana Síndrome de Down.

Amb transport

Bicileta

A la web de la guia urbana de Barcelona trobareu informació sobre els carrils bici i les vies ciclabes, les estacions de Bicing mecàniques i elèctriques, els punts d’anconratge per a bicis, etc.

Serveis d’autocar

Existeix la possibilitat de contractar un servei d’autocar. Cal contractar amb Goretti de Secretaria (secregt@sagratcorsarria.com)

Cotxe

Si no podem evitar agafar el cotxe, hem de plantejar-nos com reduir el trànsit intern, per exemple fent si no podem evitar agafar el cotxe, hem de plantejar-nos com reduir el trànsit intern, per exemple fent torns entre diverses familíes per dur a l’escola altres alumnes que visquin a la mateixa zona.

Amb transport públic

Títol de transport per a infants i adolescents: T-16

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 16 anys que els permet fer, gratuïtment, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic.

Autobusos

Aquesta és la llista dels autobusos amb parada més a prop del col·legi:

Reina Elisenda de Montcada 68/ 75/ H4/ 130
Av. de J.V. Foix V3
Via Augusta 130/ V7
Ronda de Dalt 60/ 130

Ferrocarrils (FGC)

L’accés a l’escola amb els Ferrocarrils de la Generalitat és especialment còmode, per la proximitat de l’estació de Reina Elisenda (L12) al col·legi i per la regularitat del servei.