fbpx

INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Capella

“L’església del col·legi del Sagrat Cor de Sarrià es la obra capdavantera del mestre d’obres i arquitecte, Josep Casademunt (1804-1868). La primera pedra es va posar l’any 1867. Casademunt va dirigir la cimentació de l’edifici, l’aixecament dels murs i la construcció de les cobertes i, després de la seva mort, els treballs d’agençament interior van ser duts a terme per Joan Martorell i Montells, el qui seria el mestre d’Antoni Gaudí. La capella va ser adossada a les construccions preexistents, la primitiva masia, el gran cos d’accés i l’edifici del Pensionat, a la part Nord del conjunt. El col·legi i la capella del Sagrat Cor ha de ser considerada una de les primeres construccions a Catalunya d’estil neogòtic –només amb el precedent del santuari de la Misericòrdia de Canet de Mar de Francesc Daniel Molina que data del 1853-.

Casademunt es va formar a l’Aula d’Arquitectura de l’Escola de Llotja de Barcelona dins de la tradició estètica del classicisme però com d’altres membres de la seva generació, influïts tots ells per l’esperit romàntic de la Renaixença, va començar a interessar-se per la recuperació del patrimoni arquitectònic medieval que es trobava en un estat lamentable després de la Desamortització. Introduir els models gòtics va ser el pas següent seguint l’exemple que imposaven a França arquitectes com Eugène Viollet-le-Duc. Cal afegir però que en la difusió del neogòtic hi tingueren també un paper decisiu les institucions d’ensenyament femenines, moltes d’elles origen francès, com era el cas de la Comunitat del Sagrat Cor, que veien reflectides en les formes geomètriques els ideals de l’art cristià.

Mireia Freixa Serra
Catedràtica d’Història de l’Art a la UB
Antiga alumna del Sagrat Cor Sarrià