fbpx

EL COL·LEGI

Els nostres valors

Considerem el creixement humà i espiritual de l’alumne la base on s’assentaran els altres aprenentatges. Per això els acompanyem en aquest procés, per tal que esdevinguin persones unificades (Sta. Magdalena Sofía Barat), i capaços d’escollir sempre en favor de la veritat i de la justícia.

Ens inspirem en l’Evangeli, perquè creiem en la nova visió del món i de la humanitat que va anunciar Jesús: l’alegria de viure i la sensibilitat vers els més vulnerables.

 

Lema del curs

El lema ‘Somia Alt’ configura tot un univers simbòlic que encarna l’essència de la nostra escola i el seu enfocament cap al futur, el creixement personal, la sublimitat educativa i la vivència evangèlica.

Tema del curs

El curs 2023-2024 s’enfoca en el valor de la comunitat educativa. Amb la frase del Papa Francesc “Els somnis es construeixen junts”, el tema d’aquest curs ens impulsa a explorar i potenciar el talent de cada alumne mitjançant la col·laboració, la solidaritat i l’acció conjunta, en un món que demana transformacions profundes.

 
 

Campanyes solidàries

Practiquem la solidaritat per col·laborar en la construcció d’un món més just i fraternal, cada etapa educativa educa els seus alumnesen la pràctica de la solidaritat adaptant les campanyes segons l’edat dels seus alumnes. És tan important la donació que fan com la sensibilització vers els més necessitats.

  • Save The Children
  • Casal dels Infants del Raval
  • Centre Gabella
  • Sagrat Cor Besòs
  • Banc d’Aliments
  • Caritas
  • Centre Assís
  • Xocolatada Sant Joan de Déu en col·laboració amb l’AMPA

 

Reflexió i espiritualitat

Organitzem recessos i Jornades d’educació cristiana (JEC): donem l’espai i el temps per tal que l’alumne pugui treballar el seu interior i construir progressivament un sistema consistent de creences i principis que donin sentit a la seva vida.

Celebracions

Celebrem Eucaristies, celebracions dels temps litúrgics, Sagraments i festes institucionals: volem integrar la vida de Fe en les experiències quotidianes dels nostres alumnes. Celebrem en comunitat.

Fe

Fomentem la pregària i oferim catequesi i estones d’interiorització: proposem començar els dies amb moments d’atenció i de presa de consciència per tal que els alumnes puguin viure a fons i gaudir tots els detalls que configuren el dia a dia.

Voluntariats

Promovem la participació dels alumnes en voluntariats: les activitats de voluntariat ofereixen a l’alumne la riquesa i l’alegria de servir. Els alumnes poden accedir a activitats de forma realment voluntària, però també hem inclòs algunes d’aquestes activitats dins del currículum escolar (l’acció social, a Batxillerat).

Convivència

Creiem en el diàleg com a eina fonamental de les relacions humanes, per això al col·legi tenim un protocol d’actuació en cas de necessitat. Considerem que els alumnes han de considerar la dignitat de les persones com un dret fonamental.

Escola Verda

Som Escola Verda. Volem transmetre uns valors mediambientals i que els nostres alumnes desvetllin la sensibilitat ecològica necessària per tenir cura del nostre entorn i del planeta.