EL COL·LEGI

Els nostres valors

Considerem el creixement humà i espiritual de l’alumne la base on s’assentaran els altres aprenentatges. Per això els acompanyem en aquest procés, per tal que esdevinguin persones unificades (Sta. Magdalena Sofía Barat), i capaços d’escollir sempre en favor de la veritat i de la justícia.

Ens inspirem en l’Evangeli, perquè creiem en la nova visió del món i de la humanitat que va anunciar Jesús: l’alegria de viure i la sensibilitat vers els més vulnerables.

 

Lema del curs

Aquest curs 2021-2022 al Sagrat Cor Sarrià és L’ ANY DE LA GENEROSITAT.

Volem viure oferint-nos als altres i ajudant als qui tenim a prop, als qui ho necessiten. Estem atents a allò que passa al món i detectem les necessitats actuals per a poder actuar tant individualment com conjuntament quan cal.

El lema d’aquest curs doncs, es resumeix amb aquest breu diàleg :

EM NECESSITES? ESTIC AMB TU!
ENS NECESSITEU? ESTEM AMB VOSALTRES!

SOM ESCOLA AMB COR, ESCOLA DE FRATERNITAT

Campanyes solidàries

Practiquem la solidaritat per col·laborar en la construcció d’un món més just i fraternal, cada etapa educativa educa els seus alumnesen la pràctica de la solidaritat adaptant les campanyes segons l’edat dels seus alumnes. És tan important la donació que fan com la sensibilització vers els més necessitats.

  • Save The Children
  • Casal dels Infants del Raval
  • Centre Gabella
  • Sagrat Cor Besòs
  • Banc d’Aliments
  • Caritas
  • Centre Assís
  • Xocolatada Sant Joan de Déu en col·laboració amb l’AMPA

 

Aquest curs 2021-2022, a més a més de totes les campanyes solidàries recurrents, s’han dut a terme al Sagrat Cor de Sarrià diverses accions solidàries excepcionals en relació amb els conflictes internacionals. Podeu veure’n un recull aquí.
 

Reflexió i espiritualitat

Organitzem recessos i Jornades d’educació cristiana (JEC): donem l’espai i el temps per tal que l’alumne pugui treballar el seu interior i construir progressivament un sistema consistent de creences i principis que donin sentit a la seva vida.

Celebracions

Celebrem Eucaristies, celebracions dels temps litúrgics, Sagraments i festes institucionals: volem integrar la vida de Fe en les experiències quotidianes dels nostres alumnes. Celebrem en comunitat.

Fe

Fomentem la pregària i oferim catequesi i estones d’interiorització: proposem començar els dies amb moments d’atenció i de presa de consciència per tal que els alumnes puguin viure a fons i gaudir tots els detalls que configuren el dia a dia.

Voluntariats

Promovem la participació dels alumnes en voluntariats: les activitats de voluntariat ofereixen a l’alumne la riquesa i l’alegria de servir. Els alumnes poden accedir a activitats de forma realment voluntària, però també hem inclòs algunes d’aquestes activitats dins del currículum escolar (l’acció social, a Batxillerat).

Convivència

Creiem en el diàleg com a eina fonamental de les relacions humanes, per això al col·legi tenim un protocol d’actuació en cas de necessitat. Considerem que els alumnes han de considerar la dignitat de les persones com un dret fonamental.

Escola Verda

Som Escola Verda. Volem transmetre uns valors mediambientals i que els nostres alumnes desvetllin la sensibilitat ecològica necessària per tenir cura del nostre entorn i del planeta.