fbpx

EL COL·LEGI

Ideari

L’ideari és l’element que unifica i manté els nostres objectius, alhora que impulsa la nostra creativitat educadora.

Desenvolupament total de l’alumne

Dimensió religiosa

El col·legi es declara cristià: vol ser una Comunitat de vida, dins de l’Església Universal, i posa Jesucrist com a centre de tota la seva tasca educadora.

Dimensió social

El col·legi possibilita el trobament, la convivència i la unió entre tots, per tal que siguem persones amb esperit de solidaritat i de justícia, obertes al diàleg.

Dimensió personal

  • La voluntat, a través de l’esforç constant que requereix l’acompliment del propi deure professional i la superació de dificultats.
  • La llibertat, transmetent uns principis amb una escala de valors clara i concreta.
  • L’afectivitat, a través de la formació de la sensibilitat i de l’acceptació de les pròpies limitacions i de les alienes.
  • La intel·ligència, procurant inculcar un esperit crític, creador i investigador.
  • El creixement físic, mitjançant el desenvolupament del cos a través de l’esport.
  • El temps d’oci. Preocupant-nos de descobrir i estimular les aptituds de cada alumne.
  • El seguiment de l’alumne, amb una atenció personalitzada de cadascú, essent aquesta una de les característiques més importants del centre.

 

Formar una autèntica comunitat

Conseqüent

Adequant i integrant, el més perfectament possible, el mode de pensar amb el d’obrar.

Els pares, mares i el Personal del Col·legi han d’estar d’acord, en el més essencial perquè l’alumne no pateixi tensions.

L’alumne ha d’assumir i col·laborar en la línia ideològica i acceptar unes normes de conducta, segons les seves possibilitats. El respecte, el treball, l’assistència i la presència són els quatre punts fonamentals de la disciplina.

Compromesa

En la recerca d’uns valors evangèlics per aconseguir una societat més justa i solidària.
En un continu esforç per tal d’aconseguir un servei millor per a la societat.

En una actitud d’estima, respecte i un ús correcte dels recursos naturals per conservar i millorar el medi ambient.

Al servei de la societat

Catalunya té una cultura i uns valors propis. El Sagrat Cor de Sarrià és conscient d’aquesta assenyalada riquesa, desitja valorar-la i transmetre-la tot donant-li projecció universal.