fbpx

Informació COVID-19

Mesures de Protecció i Prevenció

  • Reforcem conductes saludables: tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.
  • Treballem i entrenem el rentat de mans.
  • Utilització correcta de les mascaretes.
  • Recomanem l’ús de mascaretes a partir dels 6 anys, sobretot quan no es pugui garantir la distància de seguretat.
  • Hem adequat els espais i horaris dels grups per garantir les mesures de seguretat.
  • Es fomentarà l’ús individual del material.
  • Hem retirat alguns materials i joguines i desinfectem constantment aquest material, els lavabos i els espais.

Distanciament físic

  • Vetllem per complir la distància de 2 metres recomanada.
  • Distribuïm als alumnes en grups reduïts i estables.
  • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. Es demana complir amb aquests horaris i abandonar el recinte escolar puntualment.
  • Es fomentaran les activitats en espais exteriors.

Rentat de mans

Cal rentar-se les mans freqüentment, a poder ser amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • Tenim gel hidroalcohòlic en totes les estàncies.
[flipbook pdf="https://www.sagratcorsarria.com/docs/covid/PLA-CENTRE-CURS-2020-2021.pdf" height="800"]