fbpx

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat

Donem resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge.

Atenem les diverses necessitats dels alumnes potenciant aquells que tenen altes capacitats i estimulant els alumnes que tenen alguna dificultat.

L’escola disposa d’un departament psicopedagògic que:

  • Realitza un seguiment de l’alumnat al llarg de tota l’ESO.
  • Elabora plans individualitzats i adaptacions metodològiques.
  • Realitza proves pedagògiques per a la prevenció del fracàs escolar.
  • Assessora els professors sobre la implementació de les adaptacions als alumnes que ho requereixen.