Formació humana i cristiana

Educació i acció social

L’equip de pastoral del col·legi amb els tutors organitza una sèrie d’activitats per als alumnes amb l’objectiu d’apropar-los a la realitat transcendent.

Aquestes activitats són:

1. Catequesi quinzenal en horari escolar.
2. Eucaristies periòdiques.
3. Participació en campanyes de solidaritat.
4. Jornades de convivència del grup-classe. (JEC)
5. Recessos espirituals de caràcter voluntari.