fbpx

Àmbit digital

Tecnologia, innovació i creativitat

Preparem els alumnes de manera innovadora i crfeativa perquè puguin viure en un món digital tot gaudint dels seus avantatges amb responsabilitat.

Des de la plataforma digital i amb el suport de llibres, exercicis i material online.

Les pissarres digitals, presents a totes les aules, ens permeten interactuar amb els continguts i les activitats que treballem a les sessions de classe. Els alumnes compten amb ordinadors portàtils per a fer treballs en equip i a les sales d’informàtica aprenen a dominar les eines que els permetran obtenir el màxim rendiment de les noves tecnologies.

Les presentacions dels treballs i projectes dels alumnes es duen a terme amb suport digital, per tal de potenciar la creativitat mitjançant programes com TAGXEDO i WORDLE. En la realització d’aquestes tasques, fomentem la cerca d’informació mitjançant les TIC a través de diferents navegadors, buscadors, mètodes de cerca i creació d’eines digitals.

D’altra banda, els alumnes reben una iniciació al llenguatge de programació de SCRATCH a través de CODE com a base de la robòtica.

Finalment, creiem que és rellevant que els alumnes rebin formació per part dels tutors i especialistes per conèixer a fons i fer un ús responsable de les xarxes socials.