fbpx

Àmbit matemàtic

Les matemàtiques com a instrument de coneixement

Potenciem el creixement dels alumnes en totes les seves dimensions i capacitats. Desenvolupem el raonament lògic, les estratègies per al càlcul i el domini de l’espai. Els donem recursos per adquirir seguretat en situacions concretes de la vida quotidiana.

  • Treballem el mètode Quinzet per a la resolució de problemes orals i per assolir agilitat en el càlcul mental.
  • Fem servir el mètode DECA per a la resolució de problemes de raonament lògic.
  • Incorporem el projecte PAI: projecte d’Activació de la Intel·ligència.
  • Potenciem el treball col·laboratiu en grup i per parelles per propiciar múltiples ocasions per pensar, raonar i interactuar amb els companys.
  • Manipulació d’objectes per construir els seus coneixements: representació, simbolització i abstracció.