fbpx

Atenció a la diversitat

Diversitat a l’aula

Donem resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge. Aconseguim de cadascun dels nostres alumnes el millor d’ells mateixos, afavorint les condicions adequades en permetin el desenvolupament. Atenem les diverses necessitats de l’alumnat. Ajudem el que manifesta més dificultats per aprendre a aconseguir els objectius proposats i motivem el que està especialment dotat intel·lectualment perquè arribi a l’excel·lència.

  • El Departament psicopedagògic del centre posa atenció i realitza un seguiment de l’alumnat al llarg de la seva escolaritat. Elabora Plans Individualitzats i Adaptacions Metodològiques per a l’alumnat que ho requereixi.
  • Administrem proves pedagògiques per la prevenció del fracàs escolar a 3r i a 6è.
  • Desdoblem els grups classe per facilitar el procés d’aprenentatge, aconseguint grups reduïts i flexibles.
  • Diversifiquem les tasques que es realitzen a l’aula per apropar l’aprenentatge als nens a través de diferents perspectives que ens donen les vuit intel·ligències.
  • El tutor connecta amb l’EAP de la zona, la família i l’especialista que hi intervé per oferir atenció personalitzada a l’alumne.