Tutoria

L’escola sempre a prop

El tutor és la peça clau de l’escola, ja que acompanya l’alumne al llarg del seu camí durant la Primària. Des del Sagrat Cor Sarrià ens proposem treure el millor de cada alumne, descobrir i potenciar seus talents i valorar per sobre de tot la persona i les seves qualitats. Procurem estar presents i ser accessibles en tot moment per als infants.

Volem crear a l’aula un ambient de treball, d’exigència, de responsabilitat, d’esforç, d’autonomia, de superació, d’amistat i de respecte. Els donem confiança, sentit crític, i els ensenyem a vèncer les dificultats per aconseguir autoestima i seguretat personal. Posem límits conservant la seva llibertat i personalitat, els ensenyem a valorar i acceptar la diferència, i actuem com a mediadors de conflictes.

Al Sagrat Cor Sarrià pensem que educar és cosa de tots, és per això que orientem l’alumne en el seu creixement educatiu i personal:

  • Realitzem entrevistes personals amb els pares.
  • Coordinem el procés d’aprenentatge del nen amb tots els professors de Primària i l’enllaç amb l’Educació Secundària.
  • Avaluem els alumnes periòdicament amb el claustre de professors, direcció i departament psicopedagògic.

Eduquem en la fe i despertem en els alumnes una relació personal, íntima i positiva amb Déu. Celebrem l’Eucaristia de manera alegre i vivencial. També animem els alumnes a participar activament a les campanyes solidàries que realitzem cada any.

Santa Magdalena Sofia, fundadora del Sagrat Cor, deia: “Per un sol nen hauria fundat la Congregació”.