fbpx

SAGRAT COR SARRIÀ

Formació Professional

El primer pas cap al teu futur!

 

T’apropem al món laboral o a posteriors estudis universitaris gràcies a la nostra metodologia innovadora, actual, crítica i creativa.

Tu, alumne, seràs el protagonista del teu itinerari professional i acadèmic on l’atenció individualitzada i el treball cooperatiu prenen molta rellevància.

CFGS - AF
CFGM - GA
CFGM - APD
CFGS - IS
CFGS - EI
Grau Superior
Administració i Finances (+Especialitat en Intel·ligència Artificial)

Cicle destinat a la formació en l´àmbit de l’empresa i el seu entorn. Proporcionarà a l’alumnat les capacitats per dur a terme tasques de gestió i administració en l’àmbit laboral, comercial o financer, en empreses tant públiques com privades. Apostarà per l’emprenedoria i potenciarà la creativitat i les seves inquietuds personals, proporcionant les eines necessàries per afrontar qualsevol repte professional.

   FP DUAL  
   2 CURSOS  
   INTENSIU MATÍ  
   416H DE PRÁCTIQUES  
Quines sortides professionals ofereix?
Administratiu comercial, laboral, comptable, de logística, d’assessories, fiscal i financer, en banca i assegurances · Administratiu d’Administració Pública · Tècnic en gestió de cobraments · Responsable d’atenció al client.
Com s'estructura el cicle?

HORES DEL CICLE

2.000h = 1.584h + 416h (FCT).
Horari: 8.15h - 14.15h

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Si ets Alumne Dual faràs 944h de formació a l'empresa

 

ERASMUS+

Tria el teu destí per fer pràctiques a l'estranger.

MÒDULS

 
Gestió jurídica i empresarial
Comptabilitat
Tresoreria
RRHH
Ofimàtica/TIC
Logística
Comunicació i A/C
Projecte
Fiscalitat
Ocupabilitat
Anglès
Simulació empresarial

*La planificació pot patir modificacions a causa de la implantació de la nova Llei Orgànica d’ordenació i integració de l’FP.

Què diuen els nostres estudiants?

Muriel Masana

 

Em trobo molt a gust, els professors també són molt familiars, i això també anima molt a estudiar més i estar més a gust a l’aula.

Muriel Masana,
alumna del CFGS d'Administració i Finances

Muriel Masana

 

“2Em trobo molt a gust, els professors també són molt familiars, i això també anima molt a estudiar més i estar més a gust a l’aula.

Muriel Masana,
alumna del CFGS d'Administració i Finances

Muriel Masana

 

Em trobo molt a gust, els professors també són molt familiars, i això també anima molt a estudiar més i estar més a gust a l’aula.

Muriel Masana,
alumna del CFGS d'Administració i Finances
Escullo Formació Professional al SCS perquè...
 
 • Rebo orientació acadèmica i professional
 • Disposo d’una àmplia Borsa de Treball
 • Desenvolupo competències professionals, personals i socials
 • M’ajuden a preparar-me pel món laboral
 • Tinc formació pràctica en centres de treball
 • Es fomenta l’estil jove ètic i emprenedor
 • Treballo per reptes i projectes
 • Els professors estan vinculats al món professional
 • Gaudeixo de conferències, tallers i visites professionals
 • Tinc tutories personalitzades
 • Tinc assessorament psicopedagògic
Preu del grau
El CFGS d’Administració i Finances és un cicle no concertat.
ENSENYAMENT * 313€

Ensenyament, activitats acadèmiques complementàries, serveis, espais educatius, instal·lacions i material.

10 quotes / de setembre a juny

MENJADOR DE FORMA ESPORÀDICA 5€

També disposem d’una cuina office pels alumnes que prefereixin portar el seu propi dinar.

Per a més informació, contacta amb la Secretaria d'FP.

* Les quotes han estat aprovades pel Consell Escolar del centre i donades a conèixer per a la seva acceptació, sent comunicades i/o autoritzades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Grau Mitjà
Gestió Administrativa (+Certificat Àmbit Sanitari)

Cicle destinat a proporcionar una formació completa i global en les tasques de suport administratiu en diversos sectors. Formarà professionals capaços de donar suport en les operacions administratives amb diferents recursos, potenciant la comunicació amb el client i les empreses, fomentant les competències personals, socials i professionals així com les competències digitals.

   FP DUAL  
   2 CURSOS  
   INTENSIU MATÍ  
   416H DE PRÁCTIQUES  

Quines sortides professionals ofereix?

Auxiliar administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, tant en empreses públiques com privades · Recepcionista i atenció al client.

Com s'estructura el cicle?

HORES DEL CICLE

2.000h = 1.584h + 416h (FCT).
Horari: 8.15h - 14.15h

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Si ets Alumne Dual faràs 944h de formació a l'empresa

 

ERASMUS+

Tria el teu destí per fer pràctiques a l'estranger.

MÒDULS

RRHH
Tresoreria
Empresa i AAPP
Ocupabilitat I i II
Ofimàtica
Comunicació i A/C
Anglès
Compravenda
Projecte intermodular i Empresa a l'aula
Digitalització

*La planificació pot patir modificacions a causa de la implantació de la nova Llei Orgànica d’ordenació i integració de l’FP.

Què diuen els nostres estudiants?

Carla Rodríguez

 

Lo que más valoro de cursar mis estudios aquí es la promoción profesional y también como estudiante para seguir cursando mis estudios a posterior y realizar un grado en la universidad.

Carla Rodríguez,
alumna del CFGM de Gestió Administrativa en l'Àmbit Sanitari

Escullo Formació Professional al SCS perquè...
 
 • Rebo orientació acadèmica i professional
 • Disposo d’una àmplia Borsa de Treball
 • Desenvolupo competències professionals, personals i socials
 • M’ajuden a preparar-me pel món laboral
 • Tinc formació pràctica en centres de treball
 • Es fomenta l’estil jove ètic i emprenedor
 • Treballo per reptes i projectes
 • Els professors estan vinculats al món professional
 • Gaudeixo de conferències, tallers i visites professionals
 • Tinc tutories personalitzades
 • Tinc assessorament psicopedagògic
Preu del grau
ENSENYAMENT * 253€

Ensenyament, activitats acadèmiques complementàries, serveis, espais educatius, instal·lacions i material.

10 quotes / de setembre a juny

MENJADOR DE FORMA ESPORÀDICA 5€

També disposem d’una cuina office pels alumnes que prefereixin portar el seu propi dinar.

Per a més informació, contacta amb la Secretaria d'FP.

* Les quotes han estat aprovades pel Consell Escolar del centre i donades a conèixer per a la seva acceptació, sent comunicades i/o autoritzades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Grau Mitjà
Atenció a Persones en Situació de Dependència (+Especialitat en Necessitats Educatives Especials)

Cicle destinat a la formació de professionals qualificats en l’àmbit d’atenció a les persones grans i persones amb diversitat funcional, tant en l’entorn domiciliari com institucional. L’alumnat serà capaç de realitzar activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries.

   FP DUAL  
   2 CURSOS  
   INTENSIU MATÍ  
   449H DE PRÁCTIQUES  
Quines sortides professionals ofereix?

Assistent de persones en situació de dependència · Auxiliar d’educació especial · Treballador familiar · Teleoperador del servei de teleassistència.

Com s'estructura el cicle?

HORES DEL CICLE

2.000h = 1.551h + 449h (FCT).
Horari: 8.15h - 14.15h

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Si ets Alumne Dual faràs 911h de formació a l'empresa

 

ERASMUS+

Tria el teu destí per fer pràctiques a l'estranger.

MÒDULS

 
Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
Atenció sanitària
Atenció higiènica
Atenció i suport psicosocial
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
Teleassistència
Suport domiciliari
Suport en la comunicació
Destreses socials
Primers auxilis
Itinerari per a l'ocupabilitat 1
Itinerari per a l'ocupabilitat 2
Anglès professional
Català professional
Digitalització aplicada als sectors productius
Sostenibilitat aplicada al sector productiu
Projecte intermodular
Mòdul optatiu (Atenció a infants amb NESE)

*La planificació pot patir modificacions a causa de la implantació de la nova Llei Orgànica d’ordenació i integració de l’FP.

Què diuen els nostres estudiants?

Carlota Modolell

 

Es un colegio que integra a todo el mundo, las clases son interesantes, tanto prácticas como teóricas, profesores super agradables, te ayudan en todo lo que quieres, están por ti.

Carlota Modolell,
alumna del CFGM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Escullo Formació Professional al SCS perquè...
 
 • Rebo orientació acadèmica i professional
 • Disposo d’una àmplia Borsa de Treball
 • Desenvolupo competències professionals, personals i socials
 • M’ajuden a preparar-me pel món laboral
 • Tinc formació pràctica en centres de treball
 • Es fomenta l’estil jove ètic i emprenedor
 • Treballo per reptes i projectes
 • Els professors estan vinculats al món professional
 • Gaudeixo de conferències, tallers i visites professionals
 • Tinc tutories personalitzades
 • Tinc assessorament psicopedagògic
Preu del grau
El CFGS d’Administració i Finances és un cicle no concertat.
ENSENYAMENT * 253€

Ensenyament, activitats acadèmiques complementàries, serveis, espais educatius, instal·lacions i material.

10 quotes / de setembre a juny

MENJADOR DE FORMA ESPORÀDICA 5€

També disposem d’una cuina office pels alumnes que prefereixin portar el seu propi dinar.

Per a més informació, contacta amb la Secretaria d'FP.

* Les quotes han estat aprovades pel Consell Escolar del centre i donades a conèixer per a la seva acceptació, sent comunicades i/o autoritzades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Grau Superior
Integració Social (+Especialitat en Psicopatologia)

Cicle destinat a la formació de professionals qualificats que treballin en l’àmbit de les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. L’alumnat serà capaç de programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats i actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries.

   FP DUAL  
   2 CURSOS  
   INTENSIU MATÍ  
   449H DE PRÁCTIQUES  
Quines sortides professionals ofereix?

Podràs treballar en institucions públiques i privades en el sector dels serveis a les persones i a la comunitat: Tècnic/a de programes de prevenció i d’inserció social · Educador/a d'equipaments residencials · Treballador familiar · Auxiliar de tutela · Educador/a d'educació especial · Mediador/a.

Com s'estructura el cicle?

HORES DEL CICLE

2.000h = 1.551h + 449h (FCT).
Horari: 8.15h - 14.15h

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Si ets Alumne Dual faràs 911h de formació a l'empresa

 

ERASMUS+

Tria el teu destí per fer pràctiques a l'estranger.

MÒDULS

 
Context de la intervenció social
Metodologia de la intervenció social
Promoció de l’autonomia personal
Inserció sociolaboral
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Atenció a unitats de convivència
Suport a la intervenció educativa
Mediació comunitària
Habilitats socials
Primers auxilis
Itinerari per a l'ocupabilitat 1
Itinerari per a l'ocupabilitat 2
Anglès professional
Digitalització aplicada als sectors productius
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
Projecte intermodular
Mòdul optatiu (Psicopatologia)

*La planificació pot patir modificacions a causa de la implantació de la nova Llei Orgànica d’ordenació i integració de l’FP.

Què diuen els nostres estudiants?

Leandro Carranza

 

He recibido desde el minuto uno que entré por la puerta una acogida total, respeto, compresión, he recibido mucho aprendizaje, no sólo de los profesores si no de mis compañeros.

Leandro Carranza,
alumne del CFGS d'Integració Social

Escullo Formació Professional al SCS perquè...
 
 • Rebo orientació acadèmica i professional
 • Disposo d’una àmplia Borsa de Treball
 • Desenvolupo competències professionals, personals i socials
 • M’ajuden a preparar-me pel món laboral
 • Tinc formació pràctica en centres de treball
 • Es fomenta l’estil jove ètic i emprenedor
 • Treballo per reptes i projectes
 • Els professors estan vinculats al món professional
 • Gaudeixo de conferències, tallers i visites professionals
 • Tinc tutories personalitzades
 • Tinc assessorament psicopedagògic
Preu del grau
El CFGS d’Administració i Finances és un cicle no concertat.
ENSENYAMENT* 272€

Ensenyament, activitats acadèmiques complementàries, serveis, espais educatius, instal·lacions i material.

10 quotes / de setembre a juny

MENJADOR DE FORMA ESPORÀDICA 5€

També disposem d’una cuina office pels alumnes que prefereixin portar el seu propi dinar.

Per a més informació, contacta amb la Secretaria d'FP.

* Les quotes han estat aprovades pel Consell Escolar del centre i donades a conèixer per a la seva acceptació, sent comunicades i/o autoritzades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Grau Superior
Educació Infantil (+Especialitat en Necessitats Educatives Especials)

Cicle destinat a formar bons professionals dins del món de l’educació infantil. Dotar a l’alumnat de competències personals, socials i professionals, per tal de garantir la seva incorporació al món laboral. L’alumnat serà capaç de participar del disseny, la implementació i l’avaluació de projectes educatius d’atenció a la infància (0-6 anys), d’establir un tracte adient amb les famílies i de cobrir les necessitats bàsiques dels infants.

   FP DUAL  
   2 CURSOS  
   INTENSIU MATÍ  
   449H DE PRÁCTIQUES  
Quines sortides professionals ofereix?

Educador/a Infantil a Llar d’Infants · Tècnic/a a P3 · Educador/a d’infants en situació de risc social 0 a 6 anys · Educador/a en activitats d’oci i temps lliure 0 a 6 anys · Educador/a en serveis de suport familiar 0 a 6 anys · Animadors d’activitats d’infants 0 a 6 anys en l’àmbit del turisme i l’hostaleria

Com s'estructura el cicle?

HORES DEL CICLE

2.000h = 1.551h + 449h (FCT).
Horari: 8.15h - 14.15h

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Si ets Alumne Dual faràs 911h de formació a l'empresa

 

ERASMUS+

Tria el teu destí per fer pràctiques a l'estranger.

MÒDULS

Intervenció amb famílies
Didàctica de l'educació infantil
Autonomia personal i salut infantil
El joc i la seva didàctica
Expressió i comunicació
Desenvolupament cognitiu i psicomotriu
Desenvolupament socioafectiu
Habilitats socials
Primers auxilis
Projecte d'atenció a la infància
Català professional
Anglès professional
Digitalització
Sostenibilitat
Ocupabilitat I
Ocupabilitat II
Mòdul optatiu

*La planificació pot patir modificacions a causa de la implantació de la nova Llei Orgànica d’ordenació i integració de l’FP.

Què diuen els nostres estudiants?

Júlia Sensada

 

El meu degà de la universitat em va dir que si volia estar ben preparada per fer Educació Infantil vingués a Sagrat Cor, un cicle que t’aporta el que la carrera no t’aporta.

Júlia Sensada,
alumna del CFGS d'Educació Infantil

Escullo Formació Professional al SCS perquè...
 
 • Rebo orientació acadèmica i professional
 • Disposo d’una àmplia Borsa de Treball
 • Desenvolupo competències professionals, personals i socials
 • M’ajuden a preparar-me pel món laboral
 • Tinc formació pràctica en centres de treball
 • Es fomenta l’estil jove ètic i emprenedor
 • Treballo per reptes i projectes
 • Els professors estan vinculats al món professional
 • Gaudeixo de conferències, tallers i visites professionals
 • Tinc tutories personalitzades
 • Tinc assessorament psicopedagògic
Preu del grau
El CFGS d’Administració i Finances és un cicle no concertat.
ENSENYAMENT * 272€

Ensenyament, activitats acadèmiques complementàries, serveis, espais educatius, instal·lacions i material.

10 quotes / de setembre a juny

MENJADOR DE FORMA ESPORÀDICA 5€

També disposem d’una cuina office pels alumnes que prefereixin portar el seu propi dinar.

Per a més informació, contacta amb la Secretaria d'FP.

* Les quotes han estat aprovades pel Consell Escolar del centre i donades a conèixer per a la seva acceptació, sent comunicades i/o autoritzades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Vols contactar?
Secretaria i Administració


De 8:30 a 13:30h

scs@sagratcorsarria.com

Recepció


De 7:45 a 19h sense interrupció

recepcio@sagratcorsarria.com

93 203 02 00

 • Fes-nos arribar qualsevol dubte, consulta o suggeriment que tinguis, estarem encantats de donar-te resposta.
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.