fbpx

DIGITALITZACIÓ

EDC (Estratègia Digital de Centre)

Què és l’EDC?

 

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Documentació

Pla d’educació digital de Catalunya

Estratègia digital de centre

Funcions i organització de la comissió d’estratègia digital de centre
Orientacions per a la coordinació digital

L’ús de les tecnologies digitals a l’educació infantil

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de l’ESO
Competència digital docent del professorat de Catalunya